Šiferinių stogų dangų, molinių ir betoninių čerpių gruntavimui prieš dažant dažais PRO.ŠIFER.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: įvairių porėtų, silpnų mineralinių paviršių sutvirtinimui, geriausiai tinka šiferinių stogų dangų, betoninių ir molinių čerpių gruntavimui prieš dažymą PRO.ŠIFER vandens dispersiniais dažais. Vidaus ir išorės darbams.

Savybės: giliai įsigeriantis, sumažina vandens įgeriamumą, gerai „suriša“ dulkes, turi nestiprų, specifinį kvapą.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – dulkes, senus besilupančius dažus, kerpes, samanas nuo paviršiaus pašalinti mechaniniu būdu arba aukšto spaudimo vandens srove.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Darbas: gruntą tepti tolygiu sluoksniu teptuku gerai įtrinant į paviršių. Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius gruntuoti 2 kartus. Antrą grunto sluoksnį tepti tik pilnai išdžiūvus pirmajam.

Sąnaudos: 50 – 200ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: 1 – 3 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Lakieji organiniai junginiai: 1.1.8h) LOJ ribinė vertė 30g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte 29,95g/l. Geriausias iki: 18mėn. nuo pagaminimo datos. Žiūrėti ant pakuotės. Iškilus klausimams, kreiptis nurodytais telefonais. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2- metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas.

Susiję produktai