Gruntas vinilo pagrindu, skirtas kreidinių, kalkinių ir ypač silpnų paviršių sutvirtinimui prieš glaistymą ir dažymą

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: tinkuotų kalkiniais – gipsiniais tinkais, o taip pat kalkiniais, kreidiniais ir ypač silpnais glaistais glaistytų paviršių sutvirtinimui prieš glaistymą ir dažymą. Vidaus darbams.

Savybės: gruntas pasižymi giliu įsiskverbimu į paviršių ir jį sutvirtina, nesudaro plėvelės. Prie šiuo gruntu nugruntuoto paviršiaus labai gerai prilimpa glaistai ir dažai.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, senus besilupančius dažus pašalinti.

Gruntavimo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Gruntavimas: prieš gruntavimą, gruntą gerai suplakti. Gruntuojant tvirtus paviršius, esant poreikiui, gruntą galima skiesti iki 50% vandeniu. Gruntą tolygiai užtepti teptuku, šepečiu, voleliu arba purkšti beoriu purkštuvu. Antrą sluoksnį galima tepti praėjus 1 val.

Sąnaudos: 50 – 200 ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: paviršių, išteptą gruntu, dažyti galima tik jam visiškai išdžiūvus t.y. po 10-12val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Gruntas turi nestiprų, specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)izotiazolonas, 5-chloro-2-metil mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2-dibrom-3-nitrilpropionamidas.

Susiję produktai