Glaistas vinilo pagrindu. Smulkiagrūdis, labai lengvai šveičiamas. Užtepamo sluoksnio storis iki 3mm

Šios konfiguracijos produktų neturime
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: gipso kartono, tinkuotų, betoninių ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą 1–5 klasės vandens dispersiniais dažais ar tapetavimą, o taip pat popierinės juostos klijavimui ant GKP siūlių ir ant vidinių ir išorinių kampų sujungimų. Vidaus darbams. Rekomenduojamas visiems glaistymo sluoksniams.

Savybės: paruoštas naudojimui, gerai sukimbantis su paviršiumi ir popierine, taip pat popierine – metalizuota juosta, nestipraus specifinio kvapo, lengvai tepamas ir išlyginamas, džiūdamas labai mažai traukiasi („sėda“) ir nesutrūkinėja, lengvai šlifuojamas.

Paviršiaus paruošimas: glaistomi paviršiai turi būti švarūs, tvirti ir sausi. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, klijų, skiedinio likučius, senus besilupančius dažus, kreidinius paviršius nuvalyti. Prieš glaistymą taip paruoštus paviršius gruntuoti gruntu SKVARBUSIS, SUTVIRTINANTIS gruntu, o silpnus, porėtus, kalkinius ar kreidinius paviršius gruntuoti PRO gruntu SPECIAL BLUE.

Glaistymo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios glaistymo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Glaistymas: prieš naudojimą esant poreikiui glaistą lengvai išmaišyti iki vientisos masės. Glaistą tepti rankiniu būdu (mentele) arba mechanizuotai 0,2 – 3 mm sluoksniu ir išlyginti. Dar kartą glaistyti (tepti kitą glaisto sluoksnį) galima tik visiškai išdžiūvus pirmajam glaisto sluoksniui. Tarp glaistomų sluoksnių, jei jie bus šveičiami, gruntuoti PRO SKVARBUSIS, SUTVIRTINANTIS gruntu. Paviršiaus šveitimui naudokite šveitimo tinklelį nuo Nr.120 iki Nr. 220. Prieš dažymą, jei glaistytas paviršius buvo šveičiamas, gruntuoti PRO gruntu UNIGRUNT.

Sąnaudos: 0,3 – 1,6 kg/m² priklausomai nuo glaistomo paviršiaus lygumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, 1 mm glaisto sluoksniu užteptą paviršių šlifuoti galima po 2-4 val., o glaistas visiškai išdžiūsta po 24 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite glaisto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2,2',2'' - (Hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl) triethanol

Susiję produktai