BETONINĖMS GRINDIMS

Betoninių grindų gruntavimui prieš dažymą akriliniais dažais PRO DAŽAI GRINDIMS.

Šios konfiguracijos produktų neturime
Skaičiuoklė
Apie produktą
Aprašymas

Naudojimo sritis: betoninių grindų paviršinio sluoksnio sutvirtinimui prieš dažant dažais PRO DAŽAI GRINDIMS. Vidaus ir išorės darbams.

Savybės: suriša dulkes, ypač giliai įsigeria, sutvirtina ir pagerina dažų sukibimą su gruntuojamu paviršiumi, turi nestiprų, specifinį kvapą.

Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, nuvalyti.

Darbo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Darbas: po grindų betonavimo, jas gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 – 3 mėn. Gruntą sodriai tepti teptuku, tolygiu sluoksniu (nepaliekant nesusigėrusio perteklio). Stipriai drėgmę įgeriančius paviršius gruntuoti 2 kartus nelaukiant kol pirmasis sluoksnis išdžius.

Sąnaudos: 50 – 150 ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: ~3 val.

Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Gruntas turi specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir 2-metil-2H-izotiazol - 3-onas.

Susiję produktai